אולם כניסה

לחלום שאתה נמצא בלובי זה סמל לידע חדש. הלובי מתפרש גם כניסיון שלך להשיג יותר ידע, אינטליגנציה ותודעה מבריקה. אם הלובי יפה, תשיג את המטרות שלך. אחרת זה אומר עבודה קשה להצליח.