תחתונית

אם השתמשת תחתונית בחלום, החלום הזה מראה את המקלט שאתה שם כדי להגן על עצמך מפני אחרים. אולי יש דברים מסוימים שאתה רוצה לשמור רק לעצמך או כסוד.