פתיחה, פער

קיום יחסי גומלין איתם ניתן לראות פער, כשאתם חולמים, הוא סמל לפרידה הסופית. ניתן לפרש את הפער כצורך לקרב בין שני הצדדים, ניתן לחלק אותו ביחסים או באישיות. לחלופין, הפער בחלום עשוי גם להעיד על כך שאתה צריך לחשוב מחדש על הנחותיך, אולי חסר משהו מהרעיון או הוויכוח שלך.