שקדים

כדי לראות את השקדים בחלום, זה מציין את ההכנה הארוכה שלה. לבסוף, אתה מוכן להראות לך האמיתי.