לִגזוֹם

אם אתה גיזום בחלום, החלום הזה מסמל את העלייה. אולי יש להניח לרמוז על רעיונות החיים החדשים. הקפד להסיר את מה שכבר לא נחוץ.