קלאס

לחלום שאתה משחק hopscotch, יש משמעות סמלית ומציע את התנהגותך הילדותית והבלתי בשלה. מצד שני, יתכן והסבר אחר, החלום עשוי לסמל את הנטייה שלך לקפוץ ממשימה למשימה או לא להיות מסוגל להישאר במקום אחד.