דבורים

בדרך כלל כאשר חולם דבורים חולם הסמל העיקרי מייצג עבודה. ידוע שדבורים עובדות קשה ומשקיעות בכך מאמץ רב. חלום זה מודיע על ההון שתמצא בקרוב מאוד ותקבל את הפרס על דבר טוב שעשית. מפתיע כיצד בחיים האמיתיים דבורים חוששות ממשהו או מנסות להימנע ממנו, אלא להפך, כשמדובר בחלום רוב הזמן זה סימן טוב. אם בחלום, כמו במציאות הדבורה נעקצת, אתה מודע למישהו בחיים שלך, איך יכולת להיות שולל אותך או / ומוליך שולל או כבר מרגיש את ההשלכות שלו ולכן יש לך חלומות אלה.