מטרת חצים

היעד בחלום מראה את ההגנה שאתה מרגיש מפני מישהו. דאגו להראות לאחרים את רגשותיכם יותר בשפה. מצד שני, היעד יכול לסמל את המשימות שאתה רוצה להשיג. הקפד תמיד להמשיך הלאה במקום להישאר במקום אחד.