כָּרִית

לראות או להשתמש בכרית סיכה מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה הוא הערות בוערות או הערות כואבות. אתם מרגישים שימוש ומניפולציות. לחלופין, יתכן שאתה מנסה לפגוע באחרים במילים החדות שלך ובגישה השלילית שלך.