בטן, בטן, רחם

החלום, שבו אתה רואה את הבטן שלך, מראה את המחשבות והרעיונות שמתגבשים ומתגשם. אולי אתה מוכן לממש את הרעיונות שהיו לך בראש במשך זמן מה. הבטן יכולה גם להצביע על הרגשות המודחקים שהופלו עליהם. אולי עליכם להיות בטוחים יותר במה שתוכלו להשיג. אם אתה רואה את הבטן, המכילה את התינוק בה, אז חלום כזה מציין את התחושות העומדות לצאת. אם גירדת את בטנך בחלום, חלום כזה עשוי להעיד על הגירוי הפנימי הגורם לתחושות רעב.