האות)

האות א 'בחלום מסמלת עליונות, שליטה ומנהיגות. עושה הכל כדי להיות חזק.