כרישה

כשאתה רואה כרישות בחלום, אז החלום הזה מעיד על ניצחון וביטחון.