אֲזִיקִים

לחלום על אזיקים זה סמל מצער. אם בחלום אתה אזוק, זה רומז שמשהו או מישהו מנסים לגרום לך להצליח. ההזדמנויות מושבתות עבורך. אתם חווים אובדן עוצמה ויעילות. לחלופין, הפחדים והספקות שלך עשויים לעכב אותך. כדי לראות אחרים באזיקים או באזיקים באחרים, זה מצביע על כך שאתה רכושני מדי.