אַצָה

חלום האצות מסמל אי שביעות רצון ממשהו שאתה עושה כרגע. אינך יכול להיות מרוצה מהמקום בו אתה נמצא בחיים. משהו שאתה לא רוצה לעשות, או שאתה מעורב בכל דבר. דוגמא: אדם חלם לצאת מהנהר עם אצות בתוכו. בחיים האמיתיים הוא בסופו של דבר חיפש עבודה והרגשתי שהתפקיד החדש מנע אותו ממה שהוא באמת רוצה לעשות.