נָכֶה

החלום, שבו אתה נכה n, מציין את חוסר היכולת לבצע בצורה מושלמת. החלום יכול להראות גם חוסר חופש. המשמעות המפורשת ביותר של הנכה מוסברת בפרשנות חלום הנכות.