אַלבַּטרוֹס

החלום על אלבטרוס מסמל היבט של עצמו שהוא מהמם או מסנוור בעליל. אתה או מישהו ש~גונב את ההצגה ~או מרגיש כמו קללה בלתי נמנעת.