אַלבַּטרוֹס

כשאתה חולם האלברטר מייצג תמיכה עצמית וחופש. כשאתה חולם אלבטרוס שהלך לעולמו או שאחד מת, זה אומר אומללות ועצב, שתסבל. וודא שאתה מודע לכך.