אזעקה

אם אתה חולם לשמוע אזעקה שעשויה להיות סימן למחלוקות שיש לך עם קרוביך, אז היה מודע לכך. חלום זה יכול להיות גם המשמעות של סתירות, אשר אתה יכול להיות עם חבריך, בן / בת הזוג שלך או העבודה שלך. יכולות להיות הרבה שאלות לגבי הפתרונות שהם עשו, וכעת מאוחר מדי לתקן אותן. ודא שאתה לא סובל יותר מדי מעצמך והיה יותר מבין את עצמך.