לְחַדֵד

כדי לחדד חפץ כשאתה חולם, זה יכול להתפרש כצורך בגמישות במוחו של החולם. חדות של משהו בחלום היא כמו חידוד הנפש בחיים. המשמעות היא שאתה צריך להיות טוב יותר במה שאתה עושה או חושב. לחלופין, החלום על השחזה מייצג את חוסר האיכות של החולם בהתאמה לבקשותיהם של אחרים. אולי אתה אפילו קצת אנוכי. עליכם לקחת בחשבון את הדימוי הכללי של החלום שלכם. אני חושב שעדיף לך ואחרים מאשר רק לחשוב על הצרכים שלך.