חברים לכיתה

התבוננות בעיניים או בקשר עם עמיתים לשעבר, כשאתה ישן וחולמת, היא האינדיקציה הסימבולית, שמשמעותה שאתה צריך להסתמך על האסוציאציות הישנות שלך עם הקולגות לשעבר כדי לקבל תובנה לגבי מערכת יחסים עכשווית כלשהי. זה מציין שיעור עבר שלמדת והוא מיושם כעת לאיזה היבט בחייך המתעוררים.