כיסויי מיטה

חולם ורואה שמיכה מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה הוא הרמוניה, הגנה, חום ונסיבות נעימות ונוחות. שקול את הצבע והתבנית של השמיכה למשמעות נוספת. חולם ורואה שמיכה מלוכלכת מוסבר כחלום בעל סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה הוא חוסר זהירות בלבוש ובצורה.