חַקלאַי

לחלום שאתה חקלאי, מסמל את העבודה שמתבצעת במלוא המהירות. להיות חקלאי בחלום שלך הוא סמל לפוטנציאל העילאי שלך. בנוסף, הוא מראה עלייה בפריון. האם אתה מרגיש את הפוטנציאל המלא שלך? לחלופין, זה עשוי לרמוז שעליך לעבוד כחקלאי. אתה צריך להתאמץ יותר מאשר לשאוף להשיג את כל היתרונות.