תוֹקפָּנוּת

החלום על הצגת תוקפנות מסמל עימות עם בעיות. יתכן גם שיש לך עוינות עמוקה כלפי אדם או סיטואציה.