קואלות

החלום על דוב קואלה מסמל רצון להיות חיבה. נכונות לחבק, לנשק או לחבק מישהו.