בַּעַת חוּץ

כשאתה חולם לחוות אגורפוביה זה מצביע על החששות שלך להיראות. החלום הזה הוא סימן לפוביה שיש לך.