אַקלִים

האקלים בחלום פירושו השינויים בחיים שלך שקורים לפעמים במפתיע. לפרשנות טובה יותר של החלום שלך, אנא התייעץ במשמעות הזמן.