ציטוט

כדי לתת הצעת מחיר בחלום, זה מסמל את הערך שאתה מייחס לכישרונותיך וליכולות שלך. כדי לחזור או להעתיק קבוצת מילים מטקסט או נאום בחלום, מציע שעליך לשמוע ולשמוע את ההודעה באותה ציטוט.