קרקס

לחלום שאתה נהנה בקרקס יש את המשמעות של שביעות הרצון שלך והסתפקות בסביבתך הנוכחית. אבל לחלום שאתה לבד בקרקס, מסמל שאתה לא מובן בצורה כלשהי. אתה נותן רושם לא נכון לאחרים. כשאתה חולם, כי אין כאוס בקרקס, אפשר להסביר זאת כסימן לכך שחייך יצאו מכלל שליטה.