חגורת בטיחות

חלום חגורת הבטיחות מציין להגנה מפני משהו או מישהו. אם לבשת חגורת הבטיחות שלך, פירוש הדבר שהוא צריך להיות זהיר יותר ממשהו, או שהוא כבר מראה שמטפלים בו בכל תחומי חייו. לחלום שאתה נאבק לשים את חגורת הבטיחות שלך מראה את חוסר היכולת שלך להתמודד עם הבעיות שיש לך.