בטון

המלט בחלום מייצג את האישיות או ההשקפות הקשות. לפרשנות נוספת של החלום שלך, ראה גם קונקרטי.