עִיר

לראות, להיות או לעשות משהו עם עיר, כשאתה ישן וחולם, יש משמעות של תחושת קהילה והסביבה החברתית שלה. חולמים שאתה בעיר נטושה, או שאתה מרגיש מנוכר מפעילות העיר ואז זה מוסבר כהצעה שאתה מרגיש דחוי על ידי הסובבים אותך. כדי לראות, להיות או לעשות משהו עם עיר הרוסה, נקרא שאתה מזניח את מערכות היחסים החברתיות שלך ומאפשר להידרדר.