ציקלונים

חלום הציקלון מסמל מצב רגשי או כועס באופן בלתי צפוי כאוטי. הרגשות שלך כלפי מישהו אחר כל כך רגשי או כועס שאתה מסכן הכל, אם אתה קרוב אליהם. הפרעה רגשית. באופן חיובי ציקלון יכול לשקף רגשות כלפי עצמו או לאחרים, להיות מהיר יותר להפליא מכל אחד אחר.