מוֹצֵץ

לחלום ולראות מוצץ, כשאתה חולם, הוא סימן מוזר לחלום שלך. סימן זה מעיד על תזונה רגשית. יתכן שאתה מביע רצון לברוח מאחריותך ודרישותיך היומיומיות. לחלום שאתה יונק מוצץ מרמז שאתה מנסה ~למצוץ~ מישהו בחייך המעירים.