Chupão

כשאתה חולם על היקי, החלום הזה מעיד על הקונפליקט בין הרגשות למחשבות שלך. אולי אינך חושב בבירור, במקום זאת אתה עוקב אחר רגשותיך ומקבל החלטות בהתאם למה שאתה מרגיש. מצד שני, החלום יכול להראות את העייפות והתסכול שאתה סובל. אולי אתה עייף נפשית או פיזית. החלום מציע שתשגיח יותר על עצמך במקום על אחרים.