Chupão

החלום על היקיה מסמל רגשות בושה שאתה או מישהו אחר מחבבים אותך יותר מדי. תסכול או רוגז מהקשב רב מדי בחיים הפרטיים שלך. לא לאהוב צורך לדון במשהו שאתה מרגיש שהוא ~מזדקן~. היקי יכול להיות גם ייצוג למבוכה שמהם נהניתם, לחשוף הרבה על עצמכם לאחרים. דרבן לרעיון של רגע או מופע של ספונטניות שמביישים אותך שהלכת איתו יותר מדי. באופן שלילי, היקי יכול לשקף תחושות מבוכה לגבי תפיסה שגויה שאחרים מאמינים שאהבת יותר מאשר בכנות. אל תאהבו שאחרים חושבים שהיה לכם גם הרבה זמן טוב. באופן חיובי, היקי יכול לשקף רגשות גאווה שיש לך הוכחה לכך שאתה חשוב מדי או שאתה אוהב יותר מדי. החלום של מישהו לתת היקי יכול לייצג רגשות בושה על כך שהוא נהנה לעשות משהו מאוד. אובססיה או מעבר לים, והנצל לשים לב שזה גורם לעצמך או לאחרים למבוכה.