הֶלֶם

אם אתה המום מחלום, החלום הזה מייצג התחלה או מודעות חדשה. אולי יש משהו שהבנתי בדיוק עכשיו, אז ההלם הוא רגש מאוד מתאים שאתה מרגיש עכשיו.