בַּרדְלָס

לראות צ'יטה, כשאתה חולם, זה יכול להתפרש כהתרעה עבורך. ברדלס מעיד על דרך חיים פסיבית. פירוש הדבר שעליך להפעיל אם אתה מתקדם יותר לעקוב אחר היעדים שלך. היית קצת עצלן בזמן האחרון? אז אתה צריך לצאת ממקומך ולהיות צ'יטה של ​​חלומך. תמשיך לרוץ!