שִׁימפַּנזָה

החלום על שימפנזה מסמל התנהגות שבכוונה להביך אנשים אחרים שאינם חשובים. זה יכול להיות גם ייצוג של אנשים שמערערים בכוונה על הרלוונטיות או הסמכות שלהם. בתכלית, התבוננות בכולם אחר מלבד מה שמישהו באמת רוצה. אתה או מישהו אחר שאוהב לדחות אחרים. ניכוי מס במקור.