לִרְתוֹם

לראות או להשתמש ברתמה בחלום, זה מסמל חופש מבוקר. יתר על כן, זהו סמל של מוגבלות לפעול בחינם. יתכן שאתה מרגיש שאתה מדוכא בגלל החשש שלך או על ידי אחרים. עליכם לבחון אפשרויות נוספות בחייכם על מנת לפעול ללא הגבלה.