שיקגו

החלום בשיקגו מסמל אינטראקציה חברתית עם אחרים שהיא עסוקה לחלוטין רק בנצח. חוסר רגישות למישהו שהוא חלש או מאבד. באופן שלילי, שיקגו יכולה לייצג שחיתות. הפרת הבטחות, משקר או מרמה אנשים אחרים להקדים.