שֶׁף

החלום על שף מסמל היבט באישיותו מיומן. חלק מכם שיש לו ביטחון, כישורים, כישרון או ניסיון לעשות מה שהם רוצים.