מפתחות

החלום על מפתח מסמל מיומנות או את מה שאתה יודע לעשות. גישה, שליטה או חופש לעשות משהו. לחילופין, מפתח עשוי לשקף ידע מיוחד או את הפיתרון לבעיה. נקודה עיקרית לשקול לדעת מה צריך לעשות. החלום עם מפתח מוזהב יכול לשקף את ההשפעה, הכוח או המשאבים שמעניקים לך גישה למשהו מתי שאתה רוצה. צדדיות ויכולת הסתגלות טבעתית. מספר דברים שונים שאתה יודע שאתה יכול לעשות. זה יכול להיות גם ייצוג של מעמד, סמכות וכוח.