מַפְתֵחַ

החלום עם מפתח ברגים מסמל את הרצון שלך להפעיל נכון או להקל על לחץ על מצב או מערכת יחסים. תיקון מצב על ידי התאמת הדרישות או הדרישות. עם ברגים הידוק זה יכול לשקף את הכללים המחמירים יותר או לחץ מוגבר. שחרור עם מפתח ברגים מסמל ירידה בהגבלות או בדרישות.