כּוֹבַע

לחלום ולראות כובע מוסבר כחלום עם סמליות ההיבטים הנסתרים. משמעות החלום הזה שאתה מסתיר משהו או מחפה על משהו. לחילופין, זה יכול לייצג את התפקיד שאתה ממלא או את האחריות שיש לך בחיים. לחלום שאתה חבוש כובע מציין את שאיפותיך לעושר. זה גם סמלי לצורניות ואלגנטיות גברית.