מגרש משחקים

כשאתה רואה את הפארק בחלום, אז חלום כזה מציע לך לקחת הפסקה ולארגן זמן מספיק לרגיעה.