מֶמֶר

לחלום שיש לך מחלה מסמל בעיה או קושי שאתה עלול להבין שזה בלתי נסבל. יתכן שיש לך בעיה שקשה מאוד להיפטר ממנה.