מחדד

אם אתה רואה את מחדד הסכינים בחלום, החלום מעיד כך על היעדר חופש וחופש.