גזרים

חלום הגזר מסמל את המצב או את ההרגלים שמעניקים לך ביטחון שאתה לא עושה שום דבר לא בסדר. ~לדעת~ אתה חיובי. ביטחון שאתה צודק או שאתה בפינה הימנית.