עירית

אם אתה רואה עירית בחלום, חלום כזה מעיד על הצורך להתיידד יותר עם הסובבים אותך. אולי אתה קצת גס רוח עם אלה שאתה בקשר איתם. ודא שאתה סובלני לדעות של אחרים.