בצל

החלום על בצל מסמל בעיות שאתה רגיש להן, שמעצבנות אותך או שכבר בכית. יתכן שאתה מתאבל או עצוב מאבדן סוג כלשהו.